Tính đơn giá Nhân công theo Thông tư 01/2015/TT-BXD có thêm chi phí bảo hiểm


Thông tư 01/2015/TT-BXD do Bộ XD ban hành về việc Xác định đơn giá Nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng đã được khá lâu, từ ngày 20/03/2015.

Trong gần 1 năm qua, một vài Tỉnh TP đã ban hành bảng lương hoặc cách tính lương thay đổi đi so với TT 01/2015 này.

Ví dụ:

+   Tháng 8/2015 Sở XD tỉnh Quảng Ninh công bố QĐ số 1919/SXD-KTXD và 1996/SXD-KTXD theo hướng tăng lương so với cách tính theo TT 01/2015

+   Tháng 12/2015 tỉnh Hà Nội ra Quyết định số 7414/QĐ-UBND theo hướng giảm lương so với cách tính theo TT 01/2015.

+   Tháng 1/2016 Sở XD tỉnh Hòa Bình ra văn bản số 26/SXD-QLHĐXD theo hướng tăng lương so với cách tính theo TT 01/2015 bằng cách cho phép tính thêm phụ cấp 'ĐẮT ĐỎ' từ 20% - 50% cho từng địa bàn trong Tỉnh.

+   Tháng 2/2016 tỉnh Quảng Ngãi công bố Quyết định số 265 theo hướng tăng lương so với cách tính theo TT 01/2015 bằng cách tăng mức lương đầu vào (LNC) cho 3 khu vực trong Tỉnh. Cao nhất là 3.000.000 đ, thấp nhất là 2.350.000 đ.

 Như vậy mỗi tỉnh lại đưa ra phương án riêng cho mình. Tăng có, giảm có.

Câu hỏi đặt ra là với những Tỉnh không thông báo gì cả mà chúng ta muốn tính đơn giá nhân công theo TT 01/2015 nhưng cũng muốn cho kết quả cao hơn thông thường thì làm thế nào ?

Đơn giản là thế này : Theo TT 01/2015, Điều 4 quy định rằng Mức lương đầu vào (LNC) đã bao gồm các khoản lương phụ, phụ cấp lưu động, phụ cấp không ổn định sản xuất, phụ cấp khu vực và đã tính đến yếu tố thị trường.

May quá ! Bộ XD không nói gì đến đã bao gồm Phụ cấp bảo hiểm (BHXH + BHYT + BHTN ) trong Điều 4 này cả.

Trong khi một số doanh nghiệp xây lắp đã và đang phải đóng bảo hiểm cho người lao động. Vậy tại sao chúng ta không tính nó vào để nhằm tính đúng và tính đủ ?

Theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được áp dụng từ ngày 01/12/2015 thì các khoản bảo hiểm phải đóng cho người lao động khá nhiều, cụ thể như sau :
+   Bảo hiểm xã hội : 18% (theo Điều 5, khoản 2)
+   Bảo hiểm y tế : 3% (theo Điều 18, khoản 1)
+   Bảo hiểm thất nghiệp : 1% (theo Điều 14, khoản 2)
+   Kinh phí công đoàn : 2% (theo Điều 5, Nghị định 191/2013/NĐ-CP)
Tổng chi phí bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng là : 18% + 3% + 1% + 2% = 24%.

Để áp dụng QĐ 959/QĐ-BHXD trong phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :

I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY

Bước 1 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.

Bước 2
+   Sang bảng (sheet) ' Giá tháng '.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' Thông tư 01/2015/TT-BXD'

+   Click vào mục 'Tính giá NC, Máy'

+   Trong sheet 'Đầu vào' :
     Điền mức lương đầu vào ở ô D7, ví dụ 2.350.000 đ.
     Điền tỷ lệ phụ cấp bảo hiểm ở ô D20, ví dụ 24%.
     Điền giá xăng, dầu và điện ở các ô D25 đến  D28

+   Sang sheet 'Nhân Công' để xem G8 tính đơn giá Nhân công đã cộng thêm 24% chi phí bảo hiểm

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá NC' để đưa đơn giá NC vừa tính vào toàn bộ công trình.

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá máy' để đưa đơn giá Máy vừa tính vào toàn bộ công trình.

II.) TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ BÙ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY

Để tính bù Nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy áp dụng TT 01/2015 thì chúng ta làm như sau :
+   Sang sheet 'NhiênLiệu'.

+   Click mục 'Phụ cấp lương' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình, sau đó để Tỷ lệ phụ cấp bảo hiểm là 24%, các phụ cấp còn lại để 0% (không có) rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tính lại bù lương có thêm chi phí bảo hiểm.

+   Vào menu ' Cấu hình ' --> 'Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy ' để đưa bù NL và bù Lương vào các bảng tính như 'Đơn giá chi tiết', 'THKP hạng mục' và 'Chiết tính'.

III.) LƯU Ý :
+   Không được áp dụng cùng lúc cả 2 phương án ở trên, nghĩa là không được tính đơn giá ca máy theo hướng dẫn ở mục I.) đồng thời với việc tính Bù giá NL và bù lương ở mục II.) vì như thế ta đã bù NL và lương đến 2 lần.


1
QUẢNG CÁO
hinh
 Hỗ trợ trực tuyến