Tính nhân công theo Quyết định 7414/2015 Hà Nội có thêm chi phí Bảo hiểm


Ngày 31/12/2015, UBND TP Hà Nội đã công bố Quyết định số 7414/QĐ-UBND về việc : 'Công bố giá nhân công thị trường trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội'.

Đơn giá nhân công được công bố trong QĐ này thấp hơn so với cách tính theo Thông tư 01/2015/TT-BXD.
Ngoài ra mức lương theo QĐ 7414 chưa bao gồm các khoản phụ cấp như : Bảo hiểm, phụ cấp độc hại v...v, trong khi theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam được áp dụng từ ngày 01/12/2015 thì các khoản bảo hiểm phải đóng cho người lao động khá nhiều, cụ thể như sau :
+   Bảo hiểm xã hội : 18% (theo Điều 5, khoản 2)
+   Bảo hiểm y tế : 3% (theo Điều 18, khoản 1)
+   Bảo hiểm thất nghiệp : 1% (theo Điều 14, khoản 2)
+   Kinh phí công đoàn : 2% (theo Điều 5, Nghị định 191/2013/NĐ-CP)
Tổng chi phí bảo hiểm mà doanh nghiệp phải đóng là : 18% + 3% + 1% +2% = 24%.

Để áp dụng QĐ 7414 trong đó có thêm chi phí bảo hiểm theo QĐ 959 trong phần mềm Dự Toán G8 thì chúng ta làm như sau :

 I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG, CA MÁY

Bước 1 : Tải lại đơn giá Hà Nội
+   Vào menu Đơn giá --> Tải về đơn giá trên mạng Internet.

+   Chọn 'Hà Nội' rồi nhấn nút 'Chấp nhận' để G8 tải lại đơn giá của tỉnh.

Bước 2 : Cập nhật Dự toán G8
Vào menu Trợ giúp   --> Cập nhật dự toán G8.

Bước 3
+   Sang bảng (sheet) ' Giá tháng '.

+   Click vào mục ' Tính lương theo ' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình rồi chọn ' QĐ 7414/2015 Hà Nội'

+   Click vào mục 'Vùng' để chọn khu vực mà công trình triển khai, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Ba Vì v...v

+   Click vào mục 'Tính giá NC, Máy'

+   Trong sheet 'Đầu vào' :
     Điền mức lương đầu vào ở ô D7, ví dụ 2.350.000 đ. (để tính lương cho lái xe, lái tầu, kỹ sư v..v không có trong QĐ 7414 nên phải tính theo Thông tư 01/2015/TT-BXD)
     Điền tỷ lệ phụ cấp bảo hiểm ở ô D20, ví dụ 24%.
     Điền giá xăng, dầu và điện ở các ô D25 đến  D28

+   Sang sheet 'Nhân Công' để xem G8 đã áp cho chúng ta bảng giá nhân công giống như bảng nhân công của QĐ 7414.

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá NC' để đưa đơn giá NC vừa tính vào toàn bộ công trình.

+   Nhấn nút 'Cập nhật giá máy' để đưa đơn giá Máy vừa tính vào toàn bộ công trình.

II.) TÍNH BÙ GIÁ NHIÊN LIỆU VÀ BÙ LƯƠNG THỢ LÁI MÁY

Để tính bù Nhiên liệu và bù Lương thợ lái máy áp dụng QĐ 7414 thì chúng ta làm như sau :
+   Sang sheet 'NhiênLiệu', rồi click vào mục 'Tùy chọn khác ...' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình.

+   Tíck chọn mục 'Lương hiện tại theo' QĐ 7414/2015 Hà Nội rồi chọn Vùng, ví dụ : TP Hà Nội, huyện Đan Phượng v...v.

+   Click nút 'Chấp nhận' để G8 tính bù giá Nhiên liệu và Bù lương thợ lái máy trong đó lương thợ hiện tại áp theo QĐ 7414.

+   Click mục 'Phụ cấp lương' trên thanh công cụ phía dưới cùng màn hình, sau đó để Tỷ lệ phụ cấp bảo hiểm là 24%, các phụ cấp còn lại để 0% (không có) rồi nhấn nút 'Chấp nhận'

+   Vào menu ' Cấu hình ' --> 'Có bù giá Nhiên liệu và Lương thợ lái máy ' để đưa bù NL và bù Lương vào các bảng tính như 'Đơn giá chi tiết', 'THKP hạng mục' và 'Chiết tính'.

 III.) LƯU Ý :

+   Không được áp dụng cùng lúc cả 2 phương án ở trên, nghĩa là không được tính đơn giá ca máy theo hướng dẫn ở mục I.) đồng thời với việc tính Bù giá NL và bù lương ở mục II.) vì như thế ta đã bù NL và lương đến 2 lần.

+   Trong QĐ 7414 thì Hà Nội chỉ công bố đơn giá nhân công phổ thông cho các công tác XD thông thường và cho các nhân công lái máy thông thường như Nhân công bậc 3.0/7, 3.5/7, 4.0/7 v..v.
Tuy nhiên QĐ này lại không công bố giá các loại nhân công lái máy khác như Lái xe ô tô, lái tàu thuyền, thuyền trưởng phó, thợ điện, cần trục v...v
Điều này làm cho việc áp dụng QĐ 7414 trong tính toán chi phí Nhân công và chi phí máy trong XD trở nên nửa vời.
Thiết nghĩ TP Hà Nội nên công bố bổ sung đơn giá đối với các loại nhân công trên.


1
QUẢNG CÁO
hinh
 Hỗ trợ trực tuyến