Tính chi phí QLDA và Tư vấn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD


Tính chi phí QLDA và Tư vấn theo Thông tư 16/2019/TT-BXD

Phần mềm Dự toán G8 đã hỗ trợ việc tính chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD về việc : Hướng dẫn xác định chi phí Quản lý dự án và Tư vấn đầu tư xây dựng.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020

I.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng việc tính chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :
+ Bước 1
- Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu 'Trợ giúp' --> 'Cập nhật Dự toán G8'.
- Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2
- Sang bảng (sheet) 'TH kinh phí'.
- Click vào mục 'Định mức tư vấn' trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, rồi chọn 'Thông tư 16/2019/TT-BXD'
  Khi đó G8 sẽ tính chi phí QLDA và Tư vấn đầu tư xây dựng theo Thông tư 16/2019/TT-BXD

II.) TẢI VỀ
Tải về Thông tư 16/2019/TT-BXD TẠI ĐÂY.


1
 Hỗ trợ trực tuyến