Tính cước vận chuyển theo Định mức 10/2019


Tính cước vận chuyển theo Định mức 10/2019

Video hướng dẫn Tính cước vận chuyển theo Định mức 10/2019.

Xem video tại link :  https://youtu.be/E4eqjWsqHUc


Nội dung video :
+ Vận chuyển trong Định mức 10/2019/TT-BXD

+ Tính cước v/c bằng ô tô

+ Tính cước v/c bộ thủ công


1
QUẢNG CÁO
hinh
 Hỗ trợ trực tuyến