Tính đơn giá Nhân công, Ca máy theo Quyết định 191/2020/SXD-QLXD tỉnh Nam Định

I.) TÍNH ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG BÌNH QUÂN
Ngày 21/02/2020 Sở XD tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 191/2020/SXD-QLXD về việc Thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn của Bộ XD.
Theo đó, đơn giá nhân công xây dựng và nhân công điều khiển máy tính theo Quyết định số 493/2016/SXD-QLHĐXD và Thông tư 05/2016/TT-BXD cũ.
Tuy nhiên, để hồ sơ được phê duyệt, thẩm định trên địa bàn tỉnh Nam Định thì cần phải tính Đơn giá nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD mới.
Trong đó, đơn giá nhân công xây dựng bình quân phải được tính toán dựa theo sự kết hợp giữa các văn bản luật gồm :
+ 1. Quyết định 493/2016/SXD-QLHĐXD của Sở XD tỉnh Nam Định
+ 2. Thông tư 05/2016/TT-BXD của Bộ XD
+ 3. Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ XD
Chi tiết tính Đơn giá nhân công XD bình quân trong tệp đính kèm: ‘TinhDonGiaNCBinhQuanNamDinh_191-2020.xls’. Tải về TẠI ĐÂY
(Nên tải về để in kèm Hồ sơ dự toán nhằm giải trình việc tính Đơn giá nhân công XD bình quân bên các sheet Nhân công, Máy)

II.) THAO TÁC TRÊN DỰ TOÁN G8
+ Bước 1
– Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu ‘Trợ giúp’ --> ‘Cập nhật Dự toán G8’.
– Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2
– Vào menu Đơn giá / Tải về đơn giá trên mạng Internet
– Tíck chọn Nam Định, rồi nhấn nút Chấp nhận để tải lại đơn giá Nam Định

+ Bước 3
– Về sheet Công trình, tại mục Tỉnh TP trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình chọn Nam Định
– Nhập các công tác như bê tông mã AF, xây mã AE, v…v cùng khối lượng của các công tác này.

+ Bước 4
– Sang sheet Đầu vào, nhìn xuống thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để :
– Chọn Nguyên giá máy : Nguyên giá 11/2019/TT-BXD
– Chọn Tính máy theo : Thông tư 11/2019/TT-BXD
– Chọn Tính lương theo : QĐ 191/2020 Nam Định
– Mục Vùng chọn TP Nam Định, Mỹ Lộc hoặc Các huyện còn lại

+ Bước 5
Ở sheet Đầu vào, nhập tiếp Đơn giá Nhiên liệu, Hệ số nhiên liệu phụ

+ Bước 6
– Sang sheet Nhân công, Máy để xem kết quả tính toán
– Click mục Link nhân công, Link máy trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình để link đơn giá NC, Ca máy sang cột Giá tháng bên sheet Giá tháng và áp dụng cho các sheet khác trong công trình.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo các thông tin trên website : www.dutoang8hoangha.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.