Chức năng tiêu biểu

Cước Vận Chuyển

Tính năng mạnh mẽ khi sử dụng sheet cước vận chuyển.
Phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 luôn cập nhật cho quý khách hàng những thay đổi mới nhất theo các công văn quyết định của Chính phủ và Bộ xây dựng. Hiện tại chúng tôi đã đưa vào chương trình cả Định mức cũ và Định mức mới để phù hợp nhất với quý khách hàng. Định mức mới về xây dựng là Định mức 24, cho bên lắp đặt là Định mức 33, cho bên Khảo sát là Định mức 28. Ngoài ra Phiên bản mới 2008 của chúng tôi đã đưa vào Định mức 1776 về xây dựng theo công văn 1776/NĐ-CP. 

Nhập ngược từ file Excel vào Chương trình

Hỗ trợ nhập ngược các file Excel từ các phần mềm trên thị trường
Phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 luôn cập nhật cho quý khách hàng những thay đổi mới nhất theo các công văn quyết định của Chính phủ và Bộ xây dựng. Hiện tại chúng tôi đã đưa vào chương trình cả Định mức cũ và Định mức mới để phù hợp nhất với quý khách hàng. Định mức mới về xây dựng là Định mức 24, cho bên lắp đặt là Định mức 33, cho bên Khảo sát là Định mức 28. Ngoài ra Phiên bản mới 2008 của chúng tôi đã đưa vào Định mức 1776 về xây dựng theo công văn 1776/NĐ-CP.

Nhập ngược từ các file Excel làm tay
Một công trình đơn giản thì bạn chỉ cần thao tác theo đúng Định mức của Bộ xây dựng ban hành. Nhưng trong trường hợp những công trình phức tạp và lớn, bạn phải cần thêm những công tác riêng mà trong Định mức không có. Vậy phải làm sao bây giờ?? Sẽ không có gì là khó với phần mềm Dự toán G8. Vì chương trình của chúng tôi rất ‘Động’ sẽ giúp bạn tạo ra những Định mức riêng phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị, từng Công ty.

Xuất Sang Excel

Đưa toàn bộ chương trình sang phần mềm Excel
Phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 luôn cập nhật cho quý khách hàng những thay đổi mới nhất theo các công văn quyết định của Chính phủ và Bộ xây dựng. Hiện tại chúng tôi đã đưa vào chương trình cả Định mức cũ và Định mức mới để phù hợp nhất với quý khách hàng. Định mức mới về xây dựng là Định mức 24, cho bên lắp đặt là Định mức 33, cho bên Khảo sát là Định mức 28. Ngoài ra Phiên bản mới 2008 của chúng tôi đã đưa vào Định mức 1776 về xây dựng theo công văn 1776/NĐ-CP. 

Tiện ích mới khi xuất sang file Excel
Một công trình đơn giản thì bạn chỉ cần thao tác theo đúng Định mức của Bộ xây dựng ban hành. Nhưng trong trường hợp những công trình phức tạp và lớn, bạn phải cần thêm những công tác riêng mà trong Định mức không có. Vậy phải làm sao bây giờ?? Sẽ không có gì là khó với phần mềm Dự toán G8. Vì chương trình của chúng tôi rất ‘Động’ sẽ giúp bạn tạo ra những Định mức riêng phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị, từng Công ty.

Kiểm tra, Thẩm định công trình

Kiểm tra tính chính xác của các công thức diễn giải
Phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 luôn cập nhật cho quý khách hàng những thay đổi mới nhất theo các công văn quyết định của Chính phủ và Bộ xây dựng. Hiện tại chúng tôi đã đưa vào chương trình cả Định mức cũ và Định mức mới để phù hợp nhất với quý khách hàng. Định mức mới về xây dựng là Định mức 24, cho bên lắp đặt là Định mức 33, cho bên Khảo sát là Định mức 28. Ngoài ra Phiên bản mới 2008 của chúng tôi đã đưa vào Định mức 1776 về xây dựng theo công văn 1776/NĐ-CP .

Kiểm tra tính chính xác cảu Định mức, Đơn giá
Một công trình đơn giản thì bạn chỉ cần thao tác theo đúng Định mức của Bộ xây dựng ban hành. Nhưng trong trường hợp những công trình phức tạp và lớn, bạn phải cần thêm những công tác riêng mà trong Định mức không có. Vậy phải làm sao bây giờ?? Sẽ không có gì là khó với phần mềm Dự toán G8. Vì chương trình của chúng tôi rất “Động” sẽ giúp bạn tạo ra những Định mức riêng phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị, từng Công ty.

Đơn Giá

Đơn giá mới và đầy đủ
Phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 với đầy đủ Đơn giá mới nhất của hơn 60 tỉnh, thành phố và các ngành (Văn hóa, Viễn thông, Ngành điện…). Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ quý khách hàng tạo ra những Bộ Đơn giá riêng sao cho phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng của từng ngành, từng đơn vị, từng công ty.

Thay đổi Đơn giá
Tùy vào từng thời điểm và từng khu vực mà có những thay đổi về giá của Vật liệu, nhân công, ca máy. Vậy phải làm thế nào đây, lại gọi nhà sản xuất đến cập nhật ư? Nhiều khi bạn thấy rất phiền và khó chịu về việc đó. Vậy bạn hãy yên tâm khi đến với phần mềm Dự thầu, Dự toán G8. Vì chương trình của chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn thay đổi trực tiếp đơn giá từ phần mềm mà không mất quá nhiều công sức. Bạn có thể thay đổi bộ đơn giá riêng cho từng công trình, hoặc tạo ra những bộ đơn giá khác nhau giành cho từng tháng, hoặc từng quý. Bạn sẽ không còn bất cứ lo ngại nào với những bảng giá thông báo mới cả về Nhân công, Ca máy hay Vật liệu.

Định Mức

Hỗ trợ Định mức mới nhất
Phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 luôn cập nhật cho quý khách hàng những thay đổi mới nhất theo các công văn quyết định của Chính phủ và Bộ xây dựng. Hiện tại chúng tôi đã đưa vào chương trình cả Định mức cũ và Định mức mới để phù hợp nhất với quý khách hàng. Định mức mới về xây dựng là Định mức 24, cho bên lắp đặt là Định mức 33, cho bên Khảo sát là Định mức 28. Ngoài ra Phiên bản mới 2008 của chúng tôi đã đưa vào Định mức 1776 về xây dựng theo công văn 1776/NĐ-CP.

Thay đổi Định mức
Một công trình đơn giản thì bạn chỉ cần thao tác theo đúng Định mức của Bộ xây dựng ban hành. Nhưng trong trường hợp những công trình phức tạp và lớn, bạn phải cần thêm những công tác riêng mà trong Định mức không có. Vậy phải làm sao bây giờ?? Sẽ không có gì là khó với phần mềm Dự toán G8. Vì chương trình của chúng tôi rất ‘Động’ sẽ giúp bạn tạo ra những Định mức riêng phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị, từng Công ty.

Tiên Lượng

Nhập Tiên Lượng
Khi làm việc với phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 thì quý khách hàng sẽ rút ngắn rất nhiều cả thời gian và công sức trong quá trình nhập Tiên lượng. Vì phần mềm của chúng tôi luôn hỗ trợ tối đa nhất và tiện ích nhất cho người sử dụng. Quý khách hàng có thể nhập tiên lượng từ bảng Tiên lượng và diễn giải là những công thức rất phức tạp, phần mềm G8 luôn có khả năng kiểm soát chức năng này. Ngoài ra trong trường hợp người sử dụng không nhớ bất cứ mã công việc nào thì các bạn hãy yên tâm, vì phần mềm của chúng tôi sẽ giúp bạn kiểm soát những yếu điểm đó. Ngoài ra, phần mềm Dự thầu, Dự toán G8 còn hỗ ‘ Đa đơn giá, Đa định mức’. Tức là bạn có thể thao tác trên cùng một công trình một lúc nhiều loại đơn giá khác nhau trong 1 tỉnh hoặc đơn của nhiều tỉnh khác nhau.

Nối các têp Tiên lượng
Một công trình bạn đang phải tiến hành làm gấp. Hoặc một công trình rất lớn bạn phải chia ra cho rất nhiều người làm. Nhưng bây giờ phải làm thế nào để tổng hợp lại thành một bài thầu bây giờ? Có lẽ đó là một khó khăn lớn nếu các bạn thực hiện tính toán thủ công hoặc sử dụng một phần mềm nào đó đang có trên thị trường. Nhưng với Dự toán G8 thì điều đó sẽ trở lên thật đơn giản. Vì phần mềm của chúng tôi luôn hỗ trợ bạn tính năng này với một thao tác rất đơn giản. Hãy thử một lần xem, bạn sẽ thấy được điều đó.