Tính chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Phần mềm Dự toán G8 đã cập nhật việc Tính chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/04/2020.
Theo đó, việc tính chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán tuân thủ theo Điều 20 của Thông tư này.

I.) THAY ĐỔI SO VỚI CÁC THÔNG TƯ TRƯỚC
+ Không giống như các Thông tư trước đây, theo Thông tư mới 10/2020 thì Chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán được tính theo Tổng mức đầu tư sau khi đã loại trừ chi phí dự phòng.
+ Định mức tỷ lệ % giảm, còn hơn một nửa so với Thông tư 09/2016/TT-BTC cũ.
Ví dụ :
Với tổng mức đầu tư là 10 tỷ thì :
– Thông tư 09/2016 cũ   : 1,075% cho Kiểm toán và 0,65% cho Thẩm tra phê duyệt quyết toán
– Thông tư 10/2020 mới : 0,645% cho Kiểm toán và 0,39% cho Thẩm tra phê duyệt quyết toán

II.) THAO TÁC TRÊN PHẦN MỀM DỰ TOÁN G8
Để áp dụng việc Tính chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC trên phần mềm Dự toán G8 chúng ta làm các bước sau :
+ Bước 1
– Cập nhật phần mềm dự toán G8 : Vào menu ‘Trợ giúp’ --> ‘Cập nhật Dự toán G8’.
– Làm theo hướng dẫn trên màn hình để cập nhật.
(Bạn cần kết nối máy tính với mạng Internet trước để thực hiện bước này)

+ Bước 2 :
– Mở lại phần mềm Dự toán G8 (sau khi đã cập nhật xong).
– Tại sheet Công trình, nhập một số công tác.

+ Bước 3
– Sang bảng (sheet) ‘TH kinh phí’.
– Tại mục ‘Định mức tài chính’ trên thanh công cụ, phía dưới cùng màn hình, chọn ’10/2020 ngày 20/02/2020′
– Nhấn phím F5 trên bàn phím để G8 tính lại chi phí Kiểm toán và Thẩm tra phê duyệt quyết toán theo đúng các định mức tỷ lệ % tại Điều 20, Thông tư 10/2020/TT-BTC

II.) TẢI VỀ
Tải về Thông tư 10/2020/TT-BTC TẠI ĐÂY.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *