Video hướng dẫn Lập dự toán theo Định mức 10/2019

I.) VIDEO HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN THEO ĐỊNH MỨC 10
Video hướng dẫn Lập dự toán, dự thầu, tổng mức đầu tư theo Định mức 10/2019 và loạt các Thông tư mới như 09, 11, 15, 16/2019/TT-BXD ban hành cùng ngày 26/12/2019.

Xem video tại link :  https://youtu.be/VUN-qB3p3KA

YouTube 05

Nội dung video :
+ Theo luật mới lập dự toán chỉ theo định mức mà không cần đơn giá các tỉnh ban hành
+ Định mức 10/2019/TT-BXD thay đổi gì so với định mức cũ ?. (Từ phút thứ 8:20 đến 12:32)
+ Tra công tác theo Định mức 10/2019/TT-BXD. (Từ phút thứ 12:40 đến 19:00)
+ Tính đơn giá Nhân công, Ca máy theo Thông tư 15 và 11/2019/TT-BXD. (Từ phút thứ 19:15 đến 42:30)
+ Tính dự toán, Đấu thầu, Lập tổng mức đầu tư theo Thông tư 09 và 16/2019/TT-BXD.
Trong đó :
– Áp giá thông báo Vật liệu :  Từ phút thứ 43 đến 44:43
– Tính dự toán :  Từ phút thứ 45:00 đến 51:00
– Đấu thầu :  Từ phút thứ  51:00 đến 56:23
– Lập tổng mức đầu tư theo Thông tư 09 và 16/2019/TT-BXD :  Từ phút thứ 56:27 đến hết

II.) CÁC VIDEO BỔ TRỢ
1.) Chuyển đổi vữa bê tông, vữa xây
Ngoài ra, do đặc thù mỗi Tỉnh, TP lại quy định sử dụng vữa có độ sụt, kích thước Đá, Cát trong vữa khác nhau.
Do đó, cần phải chuyển độ sụt, kích thước đá của vữa bê tông hoặc chuyển kích thước cát trong vữa xây
Ví dụ: Chuyển đổi vữa xây sang độ sụt từ 6-8cm và dùng Đá 2×4 hoặc Chuyển đổi vữa xây sang dùng Cát mịn ML = 1,5 – 2cm
thì vào menu Công trình / Chuyển đổi Phụ lục vữa/ Chuyển đổi độ sụt, Kích thước hạt của vữa  để chuyển đổi cho cả công trình.
Đây là tính năng rất mạnh và hữu dụng khi lập dự toán sử dụng Định mức 10 chung cho cả nước.
Xem video Chuyển đổi vữa tại : https://youtu.be/Ft6EwMRfn1M

2.) Tình Cước vận chuyển theo Định mức 10/2019
Xem video tính Cước vận chuyển theo Định mức 10 tại : https://youtu.be/E4eqjWsqHUc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.